bild
dalavision finns hos:
bild
bild
bild
bild
Länkar: tvmalung-salen.se jds.se
Bild
Utredningen om Högskolans framtida lokalisering är igång.
Högskolan Dalarnas styrelse har tidigare beslutat om utredningsgruppens sammansättning och delutredningar. Nu har även en ordförande utsetts: Barbro Holmberg.

Som många redan känner till har Högskolan Dalarna tillsatt en utredning för att undersöka och överväga förutsättningar och konsekvenser av en lokalisering av hela Högskolans verksamhet till Falun i jämförelse med nuvarande lokalisation.

Att frågan kommer upp just nu beror på att den väckts i flera olika sammanhang inom Högskolan på senare tid, både i Borlänge och i Falun.

Utredningsgruppens sammansättning och bemanning

Styrelsen har beslutat om följande bemanning av utredningsgruppen.
Ann Hedlund, chef akademin Industri och samhälle, Borlänge
Jörgen Elbe, universitetslektor vid akademin Industri och samhälle, Borlänge
Elin Holmsten, chef akademin Humaniora och medier, Falun
Stina Jeffner, chef akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Falun
Ulrica Momqvist, informationschef, representerat för administrativ personal.
Studentkåren har utsett Nakheel Sharaya att representera studenterna.

Ordförande i gruppen blir Barbro Holmberg.

Barbro Holmberg är socialdemokratisk politiker och har tidigare varit politiskt sakkunnig, statssekreterare och statsråd på Utrikesdepartementet. Hon har också varit Generaldirektör på Migrationsverket och Landshövding i Gävleborgs län. Ett av hennes nuvarande uppdrag är ordförande i Indelningskommittén som ska lämna förslag till ny indelning av län och landsting.

Rektor Marita Hilliges är mycket glad över att Barbro Holmberg utsetts till ordförande.

– Det känns tryggt att få en så kompetent och erfaren person som Barbro till ordförande i utredningsgruppen. Hon har bred erfarenhet från att leda utredningar av stor betydelse och djup kunskap om regionala förhållanden.

Utredningen består av olika delutredningar och ska presenteras för styrelsen i slutet av 2016. De olika utredningarna är:

1.konsekvenser för utbildning och forskning i samskapande med omvärlden, inklusive erfarenheter från andra lärosäten som genomfört liknande samlokaliseringsprocesser

2.studiesociala effekter och konsekvenser för studenterna och deras arbetsmiljö

3.förtroendet för Högskolan i regionen

4.regionala effekter inklusive pendlingseffekter

5.arbetsmiljökonsekvenser för de anställda

6.effekter för verksamhetsstöd

7.konsekvenser för fastighetsbeståndet, inklusive studentboenden

8.ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt

– Jag ser fram emot att leda arbetet med denna viktiga fråga. Delutredningarna, som både ska undersöka konsekvenserna av en samlokalisering och konsekvenserna av lokalisering i både Borlänge och Falun, har satts igång. Jag välkomnar alla synpunkter så att alla aspekter på frågan läggs på bordet för styrelsen att ta ställning till. Allt avrapporterat material kommer att vara offentligt och lätt tillgängligt. Säger Barbro Holmberg.
Skrivet den 2016-01-31
Till artikelarkivet
bild
FUB i Dalarna. Jan Kapla har träffat Astrid Seter som är Ordförande i FUB Dalarna som berättar om deras arbete. FUB arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska leva ett gott liv som alla andra.
2021-10-02
Uppladdat för 17 dagar sedan.
AvestaBorlängeFalunGagnefHedemoraLeksandLudvikaMalung-SälenMoraOrsaRättvikSmedjebackenSäterVansbroÄlvdalenUtanför Dalarna
bild
Sista Tisdagsträffen i Säterdalen
2021-09-07
Uppladdat för 40 dagar sedan.
Säter
bild
Musikunderhållning vid varuhus i Hedemora och Tomas Jansson inför Little Gerhards show i Säterdalen
2021-09-06
Uppladdat för 40 dagar sedan.
HedemoraSäter
bild
Inför Invigningen av Kotthusets Museum
2021-09-03
Uppladdat för 46 dagar sedan.
Malung-Sälen
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
bild
© 2010-2021 Dalavision AB. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsidan är gjord av Mikael Danielson.
Framsida
Artiklar
Playsidan
Kontakta oss
Om oss