bild
dalavision finns hos:
bild
bild
bild
bild
Länkar: tvmalung-salen.se jds.se
Bild
Nystart för omarrondering i Dalarna har gett resultat
Sedan början av 2018 tillämpar Länsstyrelsen ett nytt arbetssätt för omarrondering. Nu har arbetet gett resultat. Under året har markägare i Stumsnäs och Gulleråsen lämnat in ansökningar om omarrondering. Lantmäteriet fattade i oktober beslut om tillstånd för omarrondering i Stumsnäs socken. För första gången någonsin i Dalarna har ett sådant beslut inte överklagats av någon markägare.

– I Stumsnäs har Lantmäteriet prövat villkoren för en omarrondering och fattat ett tillståndsbeslut. Bara 18 % av de tillfrågade markägarna var emot en omarrondering. I tidigare förrättningar har motståndet alltid varit väsentligt större. I alla tidigare omarronderingar har Lantmäteriets tillståndsbeslut dessutom överklagats av markägare, vilket inte skett i Stumsnäs, säger Therese Holmquist, projektledare på Länsstyrelsen.

Under året har Länsstyrelsen använt ett nytt arbetssätt som präglas av transparens, god kommunikation och stor delaktighet från markägare. Länsstyrelsen har också arbetat aktivt för ökad samverkan med Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och berörda kommuner.

– Om vi jämför årets arbete med föregående år så är utfallet väldigt positivt. Under 2017 och 2018 fick Lantmäteriet inte in någon ansökan om omarrondering i Dalarnas län. I år har det kommit in två ansökningar och vi kan se ett tydligt intresse för det nya arbetssättet i flera byar i Dalarna. Markägare vänder sig spontant till Länsstyrelsen med intresseförfrågningar, säger Anita Lundmark, projektkoordinator på Länsstyrelsen.

Om omarrondering

Omarrondering innebär att fastighetsindelningen ändras i större sammanhängande områden och att mindre skogsskiften samlas till större. Omarrondering möjliggör ett rationellt skogsbruk med ökad virkesproduktion och växande bioekonomi helt i linje med det nationella skogsprogrammet. Omarrondering bidrar till fler jobb, fungerande infrastruktur och hållbar utveckling av landsbygden.

Länsstyrelsen har ansvar för förarbetet som ligger till grund för en eventuell ansökan om omarrondering. Det är sedan markägarna som avgör om de vill lämna in en ansökan. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har ansvar för att ta fram kunskapsunderlag för kulturmiljövärden och naturvärden samt för formellt skydd av höga naturvärden.

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.14e585681665e51b7515fe0/1539613798350/Broschyr_omarrondering-180921_low.pdf
Skrivet den 2019-12-09
Till artikelarkivet
bild
Dansbandz snack från Svenska Dansbandsveckan Åsa Hedlöf presenterar nomineringar för Guldklaven 2024
2024-06-13
Uppladdat för 3 dagar sedan.
AvestaBorlängeFalunGagnefHedemoraLeksandLudvikaMalung-SälenMoraOrsaRättvikSmedjebackenSäterVansbroÄlvdalenUtanför Dalarna
bild
Harry bland sina blommor
2024-06-10
Uppladdat för 6 dagar sedan.
HedemoraSäter
bild
Tisdagsträff i Säterdalen del 3
2024-06-09
Uppladdat för 8 dagar sedan.
Säter
bild
Kulturskolan Säter i Säterdalen
2024-06-07
Uppladdat för 10 dagar sedan.
HedemoraSäter
bild
bild
bild
bild
bild
bild
© 2010-2024 Dalavision AB. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsidan är gjord av Mikael Danielson.
Framsida
Artiklar
Playsidan
Kontakta oss
Om oss